Valná hromada Fc Pálava Mikulov 1.2.2019

Klubovna 18:00

Program

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Volba předsedajícího Valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů, členů návrhové, mandátové a volební komise

4. Zpráva o činnosti klubu

5. Zpráva o činnosti jednotlivých družstev

6. Zpráva o hospodaření a účetní uzávěrce za rok 2018

7. Schválení rozpočtu na rok 2019

8. Volba výkonného výboru

9. Diskuse

10. Usnesení Valné hromady

11. Závě