[:CS]Vážení členové,

dovolte nám, abychom Vás tímto pozvali na volební Valnou hromadu konanou v pátek 20.1.2017 v klubovně FC Pálava Mikulov. Začátek volební Valné hormady je v 18:00.Valné hromady se mohou zúčastnit pouze členové nebo zákonní zástupci nezletilých členů FC Pálava Mikulov a hosté na pozvání Výkonného výboru FC Pálava Mikulov.

Odstupující Výkonný výbor děkuje všem svým členům, fanoušků, rodičům, sponzorům, partnerům a městu Mikulov za pomoc, podporu a spolupráci. Novému vedení FC Pálava Mikulov přejeme mnoho úspěchů.

Program VH:

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Volba předsedajícího Valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a členů návrhové, mandátové a volební komise

4) Zpráva o činnosti klubu

5) Zpráva o činnosti jednotlivých mužstev

6) Zpráva o hospodaření a účetní závěrce za rok 2016

7) Schválení rozpočtu na rok 2017

8) Volba Výkonného výboru

9) Diskuse

10) Usnesení Valné hromady

11) Závěr

Členský příspěvek na rok 2017 bude možno uhradit přímo na volební Valné hromadě![:]